Video side by side – Nhảy dù từ độ cao 39.000 Mét

Share

* Tên của người điếc không sợ súng này: Felix Baumgartner
* Nhảy ngày 14 tháng 10, 2012 tại tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ.
* Felix Baumgartner nhảy từ 39,045 meters (39km).
* Người đầu tiên nhảy phá tốc độ âm thanh (tốc độ âm thanh là 1,110 km/giờ).
* Felix Baumgartner rơi với tốc độ 1,342.8 km/h (Mach 1.24).
* Thời gian rơi: 9 phút 3 giây
* Phá kỷ lục của Đại Tá Joe Kittinger của Không Quân Hoa Kỳ nhảy vào năm 1960 từ 31km. Joe Kittinger là người Mỹ già tóc trắng trong video cố vấn và hướng dẫn Felix.

Hãy để lại bình luận của bạn!
Chat Facebook
Gọi Điện Thoại