Trải nghiệm video 3D Side by Side SBS VR Virtual Reality

Share

Bạn có thể xem video 3D Side by Side (SBS) này trên TV 3D, TV 4K, Màn hình 3D, Google Cardboard, Google Daydream VR, VR Box, Oculus Rift, Playstation VR, Cross Eyed, tai nghe Samsung Gear VR, HTC Vive VR, tai nghe VR Pimax 4K và Anaglyph cổ điển.

Hãy để lại bình luận của bạn!
Chat Facebook
Gọi Điện Thoại