Author Thuy Nguyen

Ánh sáng xanh điện thoại là gì?

Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thì một chiếc smartphone trở thành “vật bất ly thân” đối với chúng ta. Ngoài những ưu điểm của nó ngoại giả người sử dụng smartphone với tần suất dày đặc như vậy là căn do dẫn đến những nguy cơ tiềm tàng về sức khỏe. Mặt khác, hầu hết các loại…